Toets

Op deze pagina zie je wat je in de toets moet bereiden en uitwerken.

  1. Toets uitwerken
  2.  Opdracht vakleer

Sla al je opdrachten op in je One Drive op de juiste plaats.

Succes!

Praktijk

Toets

Warenkennis

Vakleer

Rekennen

Geen opdracht.

Leerlijn

Nederlands

Geen opdracht.

Leerlijn

Engels

Geen opdracht.

Leerlijn

ICT

Voor de warenkennis les moet je een opdracht uitvoeren in Publisher. Maak eerst de opdracht (nieuwsbrief), voordat je kan starten met de warenkennis opdracht.

Opdracht