Opdrachten bij wild

Het is herfst en de tijd voor wild. In deze les ga je een aantal bereidingen op wild toepassen. Verder gaan we aan de slag met de warenkennis over wild.

  1. Praktijkles uitwerken
  2. Warenkennis
  3. Creatief denken

Sla al je opdrachten op in je One Drive op de juiste plaats.

Succes!

Praktijk

In de leerlijn wordt uitgelegt wat je moet doen in de praktijkles. Volg de leerlijn en neem de recepten mee naar de les.

Succes!

Leerlijn

Warenkennis

Opdracht

Maak in Publisher een poster van de soorten wild. Hier maak je een onderverdeling tussen de groepen, denk dan aan haarwild en vederwild. Er staat een voorbeeld in je warenkennisboek gevorderd, op Blz 54. Zoek bij elke groep een afbeelding en de wanneer het jachtseizoen geopend is.

Succes!

Leerlijn

Vakleer

Geen opdracht.

Rekennen

Geen opdracht.

Leerlijn

Nederlands

Geen opdracht.

Leerlijn

Engels

Geen opdracht.

Leerlijn

ICT

Voor de warenkennis les moet je een opdracht uitvoeren in Publisher. Maak eerst de opdracht (nieuwsbrief), voordat je kan starten met de warenkennis opdracht.

Opdracht