Eieren

Algemeen

Eieren maken een belangrijk deel uit van het voedsel van mensen. In het verleden werden er ook wel ganzen en eendeneieren gegeten. Tegenwoordig eten we hoofdzakelijk kippeneieren.  Ook in Nederland waar jaarlijks ruim 10 miljard eieren worden geproduceerd. Gemiddeld eten we zo’n 195 eieren per persoon per jaar. Driekwart daarvan zijn hele eieren. De rest is verwerkt, onder meer in koekjes, mayonaise, eiersalade, pasta’s en advocaat.

Doorsnee ei.

Als je een in lengte doormidden zou kunnen snijden. Dan zou je van binnen naar buiten de volgende onderdelen zien (zie afbeelding):

  1. kiemschijf
  2. eigeel (dooier)
  3. eiwit
  4. hagelsnoer
  5. eivlies
  6. luchtkamer

De soorten eieren 

Je hebt verschillende soorten eieren. Dat heeft te maken met de manieren waarop je kippen kunt houden, de houderijsystemen. Kippen die consumptie-eieren leggen, de zogeheten legkippen, leven in Nederland in één van de volgende vier houderijsystemen.

Scharrelhouderij

Een scharrelstal mag maximaal negen legkippen per m² bevatten. Er ligt strooisel op de vloer waar ze kunnen scharrelen en er staan plateauetages met zitstokken op verschillende hoogten. Het ei dat hier gelegd wordt heet een scharrelei.

Vrije-uitloopeieren

Een vrije-uitloopstal is een scharrelstal of volière-stal met een uitloop naar buiten. De kippen kunnen dan zowel binnen als buiten rondscharrelen. Dit systeem wordt ook toegepast in de biologische pluimveehouderij, al hebben de kippen daar wel meer ruimte.

Volière-eieren

Er zijn ook scharrelstallen met etages: de volièrehuisvesting. De kippen kunnen dan van de verschillende etages gebruikmaken. Deze etages hebben allemaal een andere functie. De etages hebben een rooster met een lopende band, waarop de mest van de kippen terechtkomt. Die brengt de mest zo snel mogelijk uit de stal. Ook zijn er legnesten. De kippen kunnen op stok in de bovenste etage van de stal.

Biologische houderij

Biologische kippen worden meestal in dezelfde stallen gehouden als scharrel- of vrije-uitloopkippen, alleen is het er wat minder druk: maximaal zes kippen op 1 m². Buiten heeft elke kip minimaal 4 m² begroeide buitenruimte ter beschikking. Biologische kippen krijgen biologisch voer. Hun snavels mogen niet behandeld worden om verenpikkerij te voorkomen.